BELANGEN EN VERSTRENGELING

Belangen zijn redenen die mensen hebben om voor of tegen een bepaalde oplossing te kiezen. Verstrengeling van belangen maakt de zaak complex. Persoonlijke, politieke, zakelijke, financiële belangen laten prevaleren boven het algemeen belang, brengt de Aarde en ons als mensheid weinig goeds. Alles wat niet zuiver is geweest in het verleden komt op tafel en is op tafel gekomen. Misbruik van positie en macht, vertrouwen openbaren zich dag na dag, op wisselende gebieden tot de ‘grote schoonmaak’ is voltooid. Het duurt nog wel even, is mijn inschatting. Met een alleen ‘Mea culpa’ is het niet voltooid. De rechterlijke macht en het OM maken overuren en kunnen de zaken niet aan. De Bouwfraude zaak waarin het Bouwfonds betrokken was, zien wij nu zaterdagavond op de TV voorbij komen. Achteraf. Dat heeft een hoger doel.

Lees verder