INSTITUTIONEEL GEWELD

In deze Transitietijd, overgangstijd van de ene tijd naar de andere, komt steeds meer naar voren dat mensen onder druk staan van institutioneel geweld, waarin mensen vermorzeld worden en de menselijke maat verre overschreden. Mensonterend. Onderweg naar een verandering van Tijdperk is het goed dat dit opgeruimd wordt, waarmee een zuivering plaatsvindt in de samenleving tot een nieuw bewustzijn. Ga vooral op je gevoel af.
 
Deze instituties functioneren niet meer, waarvoor zij bedoeld waren te functioneren. Een aantal voorbeelden zal ik u geven, waaraan ik denk en expert ben
Wat betreft de Jeugdzorg blijkt vooral de Rooms-katholieke kerk zich vergrepen te hebben aan kinderen, die hen zijn toevertrouwd door hun ouders: vroeger kwam de kapelaan aan huis. Maatregelen ter bescherming van kinderen ontbreken en daders blijken niet bestraft. Bisschoppen worden niet voor de rechter gebracht en hun zaak wordt geseponeerd door het OM.
Het vertrouwen in kerken, evenals wat zich nu in sommige moskeëen afspeelt zoals in Rotterdam, is geschonden. Klokkenluiders verliezen hun baan en blijven berooid achter. Een sfeer van onderdrukking en geweld, waar de meeste mensen buiten willen blijven en hun mond houden.
In de geïnstitutioneerde Jeugdzorg, waar op dit moment Bureau Jeugdzorg functioneert, vallen dodelijke slachtoffers onder kinderen, waarvan de ouders zich tot Jeugdzorg hebben gewend of door Jeugdzorg zijn bezocht en talloze hulpverleners en instanties om zich heen hebben. Zorgvuldigheid gaat verloren in dit proces en niemand stelt zich verantwoordelijk, terwijl het om mensenkinderen gaat, die afhankelijk zijn van ouders of andere volwassenen. Het Gezinsplan, bedacht bij BJZ, zou met een Zorgcoördinator, uitkomst kunnen bieden.
Gewoon een Plan van Aanpak maken, waarin het kind en het gezin centraal staan, doelgericht, normaliseren, diagnosticeren en behandelen, in plaats van institutionaliseren dat geweld inhoudt, want BJZ heeft rechtsmiddelen, verbonden aan de Kinderrechter, die als machtsmiddelen worden ingezet. Het gaat hierbij om kwetsbare en getraumatiseerde kinderen en gezinnen met een meervoudige problematiek, die geen stootje meer kunnen verdragen, in vechtscheidingen verwikkeld, en met ouders, die klem worden gezet en hun kinderen dreigen te verliezen.
Ieder mens kan zich indenken wat de risico’s zijn. Kinderen zijn loyaal aan beide ouders.
De zuivering is ten volle aan de gang en het goede nieuws is dat vernieuwing tegelijkertijd plaats vindt.
Als paddestoelen schiet dat uit de grond, vanuit schimmels, uit het dode hout en de aarde.
Om in herfstsfeer te blijven…