Kantelen van het onderwijs in nieuwe school- en studiejaar

Ook in het nieuwe school- en studiejaar kun je terecht met vragen over jezelf, kind, puber, scholieren in de klasjong volwassene, gezin en familie, werk, relatie. Met of zonder verwijzing van huisarts, specialistische GGZ of lokaal / wijkteam. Dertig minuten kosteloos kennismaken.                                 Zie Voorwaarden en tarieven

Lezingen over ‘Nieuwetijdskinderen’ en ‘HELP! Mijn kind wordt groot!’ Aanmelding is opengesteld 2015/2016.

 

Kantelen van onderwijs is hoognodig – Wiebe Draijer over Jan Rotmans

Heb je een project te melden over onderwijsvernieuwing? Dat kan op Nederland Kantelt

Hoewel de Summer Schools erg in trek zijn, is het na de zomervakantie of aan het einde daarvan altijd weer even wennen en instellen op een nieuw school- en studiejaar, voor kinderen, jongeren, leerlingen en studenten en hun ouders en familie. Ook voor onderwijzend personeel, leraren, professoren, in onze snel veranderende samenleving. Studenten hebben te maken met vernieuwde studiefinancieringMBO studenten hebben recht op een OV kaart, vanaf 2017 ook onder de 18 jaar, zoals HBO en WO studenten.

Passend onderwijs en zorgplicht op basisscholen is een jaar geleden ingevoerd. Het onderwijs heeft een uitbreiding van taken ondergaan, waar organisatorisch veel voor komt kijken met personeel, dat zich heeft toegerust om deze taken te kunnen vervullen.

De overgang van basis naar voortgezet onderwijs wordt door de meeste scholen goed begeleid. Vaak met eigen afdeling en rooster voor brugklassers, die hiermee niet ‘verloren’ raken tussen de hogere jaar leerlingen en eindexamenkandidaten voor komend jaar.

Maagdenhuis bezetting 2015 Kanteling bestuur Universiteit van Amsterdam geven aan dat een kanteling op de universiteiten en bestuur noodzakelijk is geworden. Nu worden  op universiteiten kennismakingsweken georganiseerd met informatie over de universiteit, hogeschool of stad, waar gestudeerd en mogelijk gewoond gaat worden. Spannende tijden met boeken halen, of bestellen en maar hopen dat alles lukt, of nog even wachten tot eerste College?

Over het onderwijs wordt heel wat gezegd en geschreven. De kanteling van onderwijs wordt vorm gegeven op vele terreinen, maar is dat inhoudelijk ook het geval? Studiematerialen en keuze is van groot belang: klopt dit nog wel allemaal?

De nieuwe economie vraagt om nieuwe lesmaterialen, die een duurzame en circulaire economie leren aan studenten. ‘Zakendoen in de nieuwe economie – Next-Gen is voor het MBO ontwikkeld door De Groene Zaak in Den Haag, in samenwerking met het Ontwikkelcentrum (docentenpakket) en het Groene Brein.

Er is altijd een mogelijkheid om advies te vragen of ondersteuning!