AUTORITEIT IN HEFTIGE TIJDEN

Autoriteit wordt niet meer aanvaard. De transitie van autoriteit is nu blijkbaar aan de orde, in de overgang naar een nieuwe tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit is een klokkenluider kwijt, maar deze heeft niet voor niets geleefd. Arthur Gotlieb (50) heeft zich op 10 januari 2014 van het leven beroofd, nadat hij jarenlang met het besef heeft geleefd, dat hij eruit werd gewerkt. Veel mensen zullen zich in hem herkennen, die eruit werden gewerkt of weggestuurd, al of niet met miljoenen, zoals Jan Peter Schmittmann († 5-4-2014 met echtgenote en jongste dochter). Psychiaters zouden een boek open kunnen doen hierover en in verzet komen tegen het autoritaire systeem, dat mensen vernietigt in hun zelfrespect.  Waar is de menselijke maat gebleven?

Gotlieb heeft in 600 bladzijden minitieus beschreven hoe dit proces vanaf het jaar 2000 plaatsvond. Een mens met mededogen werd meedogenloos vernietigd. Door managers, aangestuurd door bestuursvoorzitter Theo Langejan met de theorie dat succesvolle innovatie gevestigde bedrijven en werkgelegenheid vernietigt en vervangt. Deze ‘creatieve destructie’ keert zich nu als een boemerang naar de NZa zelf. Tenminste als er nog sprake kan zijn van enige autoriteit in de Zorgsector. (NRC 12-4-2014, p. 26-29).

Bureaus Jeugdzorg zijn sinds 1 april 2014 geïnnoveerd tot Transitie Autoriteit Jeugdzorg. Als pleister op de wonde (Van Rhijn) mogen zij zich drie jaar zo noemen. Ik heb er geen goed gevoel over. Bovendien kunnen zij de Transitie Jeugdzorg naar gemeenten belemmeren. Ga nooit naar Bureau Jeugdzorg als je denkt daar hulp te vinden.

Er is te veel fout gegaan door het autoritaire systeem waarin BJZ opereert. De Rechterlijke macht houdt zich aan hen vast, zonder dat er sprake is van waarheidsvinding. Kinderen hebben het leven verloren, gezinnen zijn uit elkaar gerukt, onherstelbare schade is aangericht uit naam van jeugdbescherming. Hun Autoriteit wordt niet aanvaard.

‘Op weg naar een nieuwe balans’ kan een lange weg zijn, als je er alleen voor staat. Heb geduld en verlies de moed niet. Er is altijd een nieuw begin.

Baarn, 12 april 2014