Samenwerking

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking 

Kernwaarden: * Kwaliteit    *Vernieuwend     *Diepgang     *Gevoel    * Snelheid

Samenwerking wordt tot stand gebracht als dat voor de hulpvrager relevant is.

 

www.opvoedpoli.nl

De Opvoedpoli draagt bij aan vernieuwing van de Jeugdzorg op onafhankelijke wijze. Vandaar dat ik graag met hen samenwerk.                                                                         De Opvoedpoli is er voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar. Te herkennen aan de directe toegang, de snelle reactie en de deskundigheid van professionals. Werken samen met cliënten en collega’s aan praktische oplossingen: van eenvoudige vragen tot complexe problemen.

De Opvoedpoli is tweedelijns, heeft alle disciplines in huis, die nodig kunnen zijn om een vraag te beantwoorden. Praktische aanpak en nemen verantwoordelijkheid voor het geheel. “We zijn het kastje èn de muur”.

www.eigen-kracht.nl

De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

De Eigen Kracht Centrale heeft sinds 2001 Eigen Kracht-conferenties georganiseerd voor onder meer ouderen, jongeren, gezinnen, scholieren, ernstig en chronisch zieken, daklozen, schooluitvallers, mensen met psychische problemen, huurders, gedetineerden, buurtbewoners, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en daders en slachtoffers van een misdrijf. Zowel voor individuen als voor groepen.