Lezingen 2017-2018

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking 

Kernwaarden: * Kwaliteit    *Vernieuwend     *Diepgang     *Gevoel    * Snelheid

Activiteiten / Lezing / Training / Familie opstelling op aanvraag:

‘Nieuwetijdskinderen’ wie zijn ze en wat leren ze ons?

Annemarie M. Schaacke gaat in gesprek met belangstellenden, nieuwe boek signeren. ‘Allergie voor de onzichtbare wereld’ http://www.familycoachschaacke.nl/allergie-voor-de-onzichtbare-wereld-a-boek-en-e-boek/ 

Zaterdag 22 oktober 2016 tijdens de Kunst10Daagse, 13.30-15 uur in Bergen NH.

Boekhandel Thomas, Stationsstraat, Bergen NH.

Zaterdag 22 oktober 2016 van 16 – 17 uur bij boekhandel Feijn, Laat 47 in Alkmaar.

logobalk-v3

‘ Allergie voor de onzichtbare wereld ‘

In haar boek zijn twee hoofdstukken gewijd aan Nieuwetijdskinderen.

Hier vindt u meer informatie over de Lezing ‘Nieuwetijdskinderen’

* Zaterdag 15 oktober ‘Nieuwetijdskinderen’ vragen en signeren  14.30-16 uur bij Boekhandel Van de Ven – Soest/Zuid.

* Zaterdag 8 oktober ‘Nieuwetijdskinderen’ in gesprek, vragen stellen, signeren in Leusden, bij Boekhandel Van der Vlist, Hamershof.

Doelgroep: (groot) ouders en opvoeders, docenten en leraren, onderwijs, professionals in de zorg en het sociaal domein.

Op aanvraag voor scholen, verenigingen, cursussen, zoals  Intuïtieve Ontwikkeling  en Centra voor Jeugd en Gezin e.a. instellingen voor zorg.

Boek: Allergie voor de onzichtbare wereld is te koop.

Lezing 

‘Help! Mijn kind wordt groot!’

Hoe kan ik het beste omgaan met mijn opgroeiende kind of puber?                       Kernverlangens kinderen / pubers / jong volwassenen tijdens opgroeien van 0-21 jaar.

Tijdens het opgroeien van kinderen, jongeren tot volwassenheid worden ouders geconfronteerd met zichzelf, wat zij in hun jeugd hebben ervaren en hoe met hun kind en puber om te gaan in (samengesteld) gezin. Praktische tips en hand-out krijgt u aangereikt. Na de pauze mogelijkheid tot interactie. Aan de orde komen: kernverlangens in de verschillende opvoedfasen, speciale kenmerken van kinderen, autisme, AD(H)D, pubers, en wat zij van hun ouders verlangen, plaats van het kind in het gezin, als eerste, tweede, derde of enig kind.

* Persoonlijke consultatie geeft mogelijkheid van familie opstelling op tafel*, met opstelstukken. In Traject van 6 consulten of los. www.familycoachschaacke.nl/tarieven

Hoe werken familieopstellingen? *

Familieopstellingen helpen jou om de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en zo mogelijk weg te nemen. Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s, die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.

Het bijzondere aan familie opstellingen is dat gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat zichtbaar wordt met behulp van opgestelde mensen of dingen.

Dit krachtenveld is een veld waar de mensheid al eeuwen gebruik van maakt. Je kan een opstelling vergelijken met oude rituelen, die bij vele oervolkeren terug te vinden zijn.

* Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, gaat ervan uit dat persoonlijke problemen die mensen in hun leven ervaren, veelal hun oorsprong vinden in het grotere familieverband, ” de familieziel”! Tot een familieziel behoren niet alleen ouders, broers en zussen, maar ook ooms, tantes, opa’s, oma’s en natuurlijk de eigen kinderen. Sommige gebeurtenissen binnen een familie kunnen een enorme invloed hebben op een of meer van de familieleden. Deze gebeurtenissen kunnen zijn:  het vroegtijdig overlijden van een ouder of ander familielid, zelfdoding, echtscheiding, ongevallen of ziektes, miskraam of abortus, adoptie, oorlog, seksueel misbruik, emigratie, uitgestoten familielid.                                                 Van deze gebeurtenissen zijn we ons niet altijd bewust, soms zijn ze ons niet eens bekend, maar deze kunnen ons leven enorm beïnvloeden, soms zelfs ziek maken.