Werkwijze

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking 

Kernwaarden: * Kwaliteit    *Vernieuwend     *Diepgang     *Gevoel    * Snelheid

Werkwijze

  • Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in 6 consulten.                                            30 minuten kosteloos kennismaken voor Traject.
  • Traject geeft mogelijkheid tot helling met EMDR en familie opstelling op tafel
  • Eenmalige consulten. Soul Body Fusion, met 3 vervolg sessies aanbevolen.

Holistische visie op de mens: de mens is een geheel van geest, lichaam en ziel. Mijzelf als therapeut. Leiderschap, leiden van het proces en helen is mijn essentie. Ik werk met verschillende methoden met behulp van vragen, opdrachten en ontwikkelingsgesprekken (via e-mail, muziek/schilderen en geschreven woorden). Methoden: NLP, Reversie methode, Pillar methode (autisme, AD(H)D, Familie-opstellingen, EMDR, SoulBodyFusion, klankschalen.

  • Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering.
  • De Reversie * Methode is een uitstekende methode om opvoeders dichter bij zichzelf te laten komen en zo de weg voor het kind vrij te maken om zijn pad te kunnen volgen.
  • De Pillar methode biedt levensbrede begeleiding aan mensen met diagnoses als autisme, AD(H)D en anderen in het autistisch spectrum. Herman de Neef heeft hiermee een door het Ministerie goedgekeurde interventie methode aangeboden.
  • Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, gaat ervan uit dat persoonlijke problemen die mensen in hun leven ervaren, veelal hun oorsprong vinden in het grotere familieverband, “de familieziel”.    Tot een familieziel behoren niet alleen ouders, broers en zussen, maar ook ooms, tantes, opa’s, oma’s en natuurlijk de eigen kinderen. Sommige gebeurtenissen binnen een familie kunnen een enorme invloed hebben op een of meer van de familieleden. Deze gebeurtenissen kunnen zijn:  het vroegtijdig overlijden van een ouder of ander familielid, echtscheiding, ongevallen of ziektes, miskraam of abortus, adoptie, oorlog, seksueel misbruik, emigratie, uitgestoten familielid. Van deze gebeurtenissen zijn we ons niet altijd bewust, soms zijn ze ons niet eens bekend, maar deze kunnen ons leven enorm beïnvloeden, soms zelfs ziek maken.
  • EMDR ** (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een door het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO erkende interventietechniek, die ik kan toepassen bij het verwerken van traumatische ervaringen.
  • Soul Body Fusion *** Soul Body Fusion is een krachtig proces, waarbij de energie van de ziel, ook wel Hogerbewustzijn of Hogerzelf genoemd, versmelt met het lichaam. Hierdoor kunnen blokkades, emoties en spanningen worden losgelaten. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt versterkt. Er komt balans tussen lichaam en geest. Het proces laat je gebeuren. Je doet NIETS anders dan zitten en waarnemen wat je fysiek, lichamelijk ervaart.
  • Klankschalen om de rustgevende klanken te laten ervaren en de eigen diepere bewustzijnsniveaus te ontdekken, om wat zich manifesteert te laten landen in een paar minuten rust.

 

*  Sylvia Roosendaal. De kracht van het gezin. www.dreamchild.nl

**  EMDR www.emdr.nl/EMDRinfo.

***  Soul Body Fusion http://www.soulbodyfusion.nl